Kredyt na oświadczenie bez badania zdolności kredytowej

Osoby zainteresowane kredytem w banku doskonale zdają sobie sprawę z konieczności dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających uzyskiwany dochód.

Może pochodzić od pracodawcy i stanowić dokument o zatrudnieniu, jak umowa o pracę czy dzieło. Ponadto bank wymaga także przekazania wyciągów z konta z ostatnich miesięcy, jeśli nie posiadamy w danej instytucji otwartego rachunku bankowego. Oświadczenie o dochodach różni się od zaświadczenia tym, że jego wypisanie nie wiąże się z większymi formalnościami. Bowiem oświadczamy, że jesteśmy zatrudnieniu na danym stanowisku lub uzyskujemy dochód z tytułu renty lub emerytury bez konieczności udowadniania tego specjalnymi pismami.
Od 1 lipca 2011 w wielu placówkach, nie tylko finansowych, nie jest konieczne okazywanie zaświadczeń o dochodach. Zamiast tego możemy stosować właśnie oświadczenia, w których świadomi konsekwencji prawnych, w przypadku niezgodności z aktualnym stanem, orzekamy jak wysokie są nasze dochody. Oświadczenia składa się w formie pisemnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kredyt na oświadczenie o dochodach bez zdolności kredytowej?

Nie jest to produkt łatwo dostępne, a właściwie skierowany do wąskiego grona klientów banku, którzy posiadają otwarte konto bankowe. Ponadto na rachunek ten winna wpływać pensja lub świadczenie emerytalne bądź rentalne. Wówczas mogą zamiast zaświadczeń o dochodach przedłożyć oświadczenie o otrzymywanych dochodach. Ale to jednocześnie oznacza, że nasza zdolność kredytowa jest brana pod uwagę pomimo braku konieczności przedkładania zaświadczeń. Z drugiej strony maksymalna kwota takiego zobowiązania finansowego jest mniejsza niż tradycyjnego kredyty gotówkowego. Ponadto z uwagi na zaostrzające się przepisy dotyczące świadczenia kredytów konsumenckich tego rodzaju produktów jest zwykle niewiele.

Mężczyzna pisze na laptopie
Oświadczenie o dochodach możemy napisać samodzielnie pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

Zaświadczenie a oświadczenie o dochodach

Te dwa dokumenty, choć ich nazwa brzmi podobnie zasadniczo się od siebie różnią. Jak wyżej wspomniano oświadczenie o dochodach to dokument napisany przez samego wnioskodawcę, w którym winien umieścić zgodnie z prawdziwymi danymi wysokość i źródło dochodów. Wnioski o pożyczkę internatową, które wypełniamy również muszą zawierać tego rodzaju informacje, więc stanowi poniekąd także oświadczenie o dochodach. Z kolei zaświadczenie o dochodach jest dokumentem wystawionym przez pracodawce i wymaga jego podpisu. Musi się zatem po nie skierować bezpośrednio do miejsca, gdzie jesteśmy zatrudnieni, np. do działu kadr. Pożyczki internetowe nie wymagają zwykle żadnych zaświadczeń o dochodach gdyż udzielane są na dowód osobisty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.