Kredyt bez zdolności kredytowej z komornikiem?

Mężczyzna patrzy na zegarek

Dbajmy o to by regularnie spłacać nasze zadłużenie, będzie to procentować na przyszłość.

Zdolność kredytowa to inaczej możliwość potencjalnego kredytobiorcy do uregulowania zadłużenia zgodnie z wyznaczonym terminem wraz z naliczonymi odsetkami. Zatem wyraża niejako predyspozycję finansową każdego wnioskującego o zobowiązanie w banku lub instytucji spoza sektora bankowego. Ustawa o kredycie konsumenckim mówi jasno o tym, że osoby ubiegające się o zobowiązanie finanse powinny zostać sprawdzone pod kątem ich możliwość do zwrotu kredytu w określonym czasie. Ponieważ panki oraz instytucje pożyczkowe działają w oparciu o tą ustawę muszą analizować zdolność kredytową potencjalnego klienta.

Czy kredyt bez zdolności kredytowej istnieje?

Instytucje bankowe zawsze sprawdzają zdolność kredytową wnioskodawców, którzy ubiegają się o zobowiązania finansowe. Każdy klient, który potrzebuje gotówki zostanie zbadany pod kątem jego możliwości do zwrotu pożyczki bądź kredytu zgodnie z uprzednio wyznaczonym terminem. Banki bardzo restrykcyjnie podchodzą do weryfikowania zdolności kredytowej, dlatego żądają dokumentów, które potwierdzają dochód. Jeśli tym bardziej toczy się wobec nas postępowanie komornicze nasze szanse na uzyskanie kredytu są równe zeru.

Mężczyzna w oświetlonym garażu wykonuje krok
Zdolność kredytowa jest dla banków bardzo istotnym parametrem

Podobnie jest w przypadku firm pożyczkowych. Mają obowiązek zbadać zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Jednak w odróżnieniu do banków nie wymagają od klientów zaświadczeń o dochodach a dodatkowo nie nakładają żadnych limitów jeśli zdolność do spłaty pożyczki nie będzie odpowiednio wysoka. Dlatego zdecydowania łatwiej jest uzyskać chwilówkę niż kredyt w banku. Po pierwsze formalności praktycznie sprowadzają się do wypełnienia prostego wniosku o pożyczkę. Na jego podstawie oceniana jest zdolność kredytowa. Muszą zatem znaleźć się w nim dane na temat wysokości i źródła dochodów oraz posiadanych aktualnie innych zobowiązań finansowych. Ponieważ procedura ubiegania się o chwilówkę jest szybka i nie wymaga dokumentów potwierdzających dochód często mówi się o pożyczkach internetowych jako o kredytach bez zdolności kredytowej. Oczywiście nie jest to precyzyjne określenie lecz stosuje się je by odróżnić kredyt w banku od popularnych chwilówek.

W przypadku osób, które cechuje brak zdolności kredytowej z komornikiem jedynym wyjściem są pożyczki prywatne również oferowane przez internet. Jednak tu należy być ostrożnym gdyż bardzo łatwo natrafić na nieuczciwego kredytodawcę. Dlatego zanim zdecydujemy się na takie rozwiązanie sprawdzajmy listę ostrzeżeń publicznych KNF czy dana firma lub osoba proponująca pożyczki na niej nie widnieje. Jeśli tak, nie zaciągajmy u niej żadnych zobowiązań finansowych.