Kobieta narysowała symbol dolara

Badanie zdolności kredytowej – na czym polega

Przez zdolność kredytową należy rozumieć możliwość danego kredytobiorcy do zwrotu jego zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie wraz z wszelkimi kosztami obsługi kredytu. Zatem odwrotnością tego pojęcia jest brak predyspozycji do uregulowania długo na czas. Jak dobrze zdajemy sobie sprawę banki restrykcyjnie podchodzą do analizy zdolności kredytowej swoich potencjalnych klientów. Dlatego wymagają dokumentów potwierdzających dochód. Natomiast instytucje spoza sektora bankowego, jak choćby firmy pożyczkowe, choć również biorą pod uwagę możliwość pożyczkobiorcy do spłaty danej chwilówki, nie żądają od niego zaświadczeń dotyczących wysokości i źródła uzyskiwanych dochodów. Cy jednak sam dochód jest jedynym parametrem wyznaczającym zdolność kredytową? Na zjawisko to wpływ ma kilka istotnym czynników.

Grupa ludzi pozująca do zdjęcia w garniturach
Analiza zdolności kredytowej jest skrupulatnie przeprowadzana przez banki

Badanie zdolności kredytowej przez banki

Na każdej stronie internetowej danego banku, który świadczy kredyt i pożyczki znajdziemy szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ubiegania się o zobowiązanie finansowe. Potrzebne będą przede wszystkim dokumenty potwierdzające wysokość i źródło dochodu z tytułu umowy o pracę, dzieło, świadczeń emerytalnych lub rentalnych a także prowadzonej działalności gospodarczej czy innych rodzajów dochodów. Najczęściej musimy przedłożyć zarówno samo zaświadczenie o dochodach oraz wyciąg z konta z ostatnich miesięcy, gdy nie prasadamy otwartego rachunku w danym banku. W przypadku przedsiębiorców dodatkowo niezbędna jest także często księga przychodów i rozchodów oraz bieżące rozliczenie roczne. Dodatkowo na bank bierze pod uwagę takie czynniki jak:

  • inne posiadane zobowiązanie finansowe, które aktualnie spłacamy (pożyczki i kredyty gotówkowe, ratalne, debety na karcie, kredyty hipoteczne itp.)
  • miesięczne stałe wydatki
  • historia kredytowa na podstawie informacji zawartych w bazach gospodarczych i Związku Banków Polskich
  • wiarygodność kredytowa – jeśli posiadamy negatywny wpis do jednej z baz wątpliwe jest otrzymanie zobowiązania finansowego

Pozytywna historia kredytowa, a co jest z tym związane, spłacanie swojego zadłużenia w terminie oraz regularne źródło dochodów to główne parametry decydujące o akceptacji wniosku kredytowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.